Poptávka

Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a manipulací s těmito údaji prostřednictvím této webové stránky.

Chcete-li vyřešit své otázky rychleji, zavolejte nám: +420 725 330 016

Poptávka
Geo Fonte s. r. o. — odborníci na vrtané studny

Pažení stavebních jam - záporové pažení

Záporové pažení je systém dočasného pažení stěn stavebních jam. Toto pažení se skládá ze zápor, pažin a v případně z kotev provedených přes ocelové převázky.

Mám zájem ↗

Mikropiloty

Mikropilota je úzký základový prvek, který přenáší tlaková i tahová zatížení od stavebního objektu do hlubších a únosnějších vrstev půdy. Jedná o vrtané piloty průměru do 220 mm, které jsou svým kořenem zapuštěny do okolní půdy injektáží.

Mám zájem ↗
Geo Fonte s. r. o. — odborníci na vrtané studny
Geo Fonte s. r. o. — odborníci na vrtané studny

Odvodňování

Podzemní voda je nebezpečná při výkopových pracích a stavbě konstrukcí nebo základů pod úrovní terénu, z důvodu sesuvu výkopu. Snižování úrovně hladiny podzemní vody pod potřebnou úroveň se provádí odvodňováním.

Mám zájem ↗