Provádíme vrty pro tepelná čerpadla systému země - voda včetně osazení zemními kolektory, hydrogeologické průzkumné vrty, piloty a speciální vrty.

Cena od 1900,- Kč/bm

V CENĚ KAŽDÉHO VRTU JE ZAHRNUTO:

 • provedení vrtu
 • vypažení vrtu
 • výstroj PVC ø140mm event. ø160mm
 • vyčištění vrtu
 • obsyp kačírkem
 • utěsnění bentonitem
 • čerpací zkouška

Co není obsaženo v běžné ceně vrtané studny:

 • likvidace odpadního
 • vyvrtaného materiálu.
  (Domlouvá se individuálně)
 • vypracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení,  hydrogeologického posudku a povolení od Českého báňského úřadu.
doprava 1000,- Kč do vzdálenosti 50 km

I když je právo na vodu základním lidským právem, podzemní voda není součástí nebo příslušenstvím pozemku, tudíž vlastnické právo k pozemku nezakládá vlastnické právo k vodám na pozemku, nad pozemkem nebo v podzemí.
Z tohoto důvodu je nutné k čerpání podzemních vod nejprve požádat o svolení příslušný úřad. Veškerou legislativu jsme schopni obstarat a zajistit za vás.

vrty pro TČ včetně kolektorů
(jedna smyčka 40x3,7 RC)    900,- Kč/bm

vrty pro TČ včetně kolektorů
(dvě smyčky 32x2,9 RC)        950,- Kč/bm

veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH