Specializací rodinné firmy Geo fonte s. r. o. jsou horizontální i vertikální vrtné práce. Pro vrtané studny zajišťujeme také komplexní legislativní řízení. Pracujeme s nejmodernější technikou bez jakéhokoli úniku olejů a maziv do přírody. Navíc je naše vrtná souprava opatřena preventrem, který veškerý vývrtek odvádí na určené místo a nedochází tak k znečištění fasád okolních budov. Rovněž provádíme vrtání mikropilotů a kotev.

Cena od 1700 Kč/bm. Pažení v nesourodých horninách do 6 metrů zdarma. V případě hlubšího pažení 300 Kč/bm.

V CENĚ KAŽDÉHO VRTU JE ZAHRNUTO:

  • provedení vrtu,
  • vystrojení PVC-U Ø125 mm, event. Ø140 mm,
  • vyčištění vrtu,
  • obsyp filtračním kamenivem,
  • utěsnění bentonitem,
  • čerpací zkouška.

CO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ VRTANÉ STUDNY:

  • likvidace vývrtku,
  • vypracování projektové dokumentace, stavebního povolení, hydrogeologického posudku a povolení Českého báňského úřadu,
  • doprava 55 Kč/km.


I když je právo na vodu základním lidským právem, podzemní voda není součástí nebo příslušenstvím pozemku, tudíž vlastnické právo k pozemku nezakládá vlastnické právo k vodám na pozemku, nad pozemkem nebo v podzemí.
Z tohoto důvodu je nutné k čerpání podzemních vod nejprve požádat o svolení příslušný úřad. Veškerou legislativu jsme schopni obstarat a zajistit za vás.

veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH


REALIZACE